Projekty Unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie 1.2
HYBRYDOWY SYSTEM NAWIGACJI W BUDYNKACH Z ZASTOSOWANIEM INTELIGENTNYCH METOD ANALIZY OBRAZU I TECHNOLOGII LOKALIZACJI RADIOWEJ
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.2
OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU PREDYKCJI, OPTYMALIZACJI I ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM Z WYKORZYSTANIEM TOMOGRAFII RADIOWEJ ORAZ METOD INTELIGENCJI OBLICZENIOWEJ
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie 1.2
INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA OBIEKTAMI Z ZASTOSOWANIEM RADIOWYCH TECHNIK DETEKCJI I NAWIGACJI
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie 1.2
OPRACOWANIE SYSTEMU LOKALIZACJI CZASU RZECZYWISTEGO Z WYKORZYSTANIEM ZNACZNIKÓW ULTRASZEROKOPASMOWYCH
Skip to content