logotyp-unii-europejskiej

Hybrydowy System Nawigacji Wewnątrzbudynkowej

Hybrydowy system nawigacji wewnątrzbudynkowej stanowi synergiczne połączenie dwóch technologii lokalizowania użytkowników w pomieszczeniach zamkniętych. Obejmuje swoim działaniem wszystkie trzy aspekty charakterystyczne dla współczesnych systemów nawigacyjnych, którymi jest detekcja, lokalizacja oraz adaptacyjne wytyczanie tras użytkownikom. 

Pierwszym fundamentalnym składnikiem systemu jest nawigacja za pomocą urządzeń typu „beacon”, których cechą charakterystyczną jest sieć rozporoszonych, miniaturowych nadajników radiowych wchodzących w interakcję z urządzeniem mobilnym użytkownika. Zapewnia ona lokalizację z dokładnością na poziomie do jednego metra oraz wyjątkowo prostą skalowalność pozwalając na łatwe dopasowanie do niemal każdego obiektu budowlanego. Nacisk na energooszczędność urządzeń poskutkował pracą akumulatorową urządzenia liczoną w latach natomiast transfer danych lokalizacyjnych zapewnia zastosowanie Bluetooth LE. W tym przypadku interakcję z systemem zapewnia aplikacja mobilna, dzięki, której użytkownicy mogą orientować się w przestrzeni, a następnie odnajdywać punkty zainteresowania. W tej części systemu użytkownik nie zachowuje swojej anonimowości. 

Drugim fundamentalnym składnikiem jest system tomografii radiowej, który w przeciwieństwie do urządzeń typu „beacon” nie wymaga obecności urządzenia namierzanego przy użytkowniku jednak wymaga przy tym ściśle określonego sposobu instalacji (okalającego obszar badany). Na jego podstawie można dokonywać zaawansowanej analizy obecności i ruchu użytkowników, optymalizować trasy przejścia, unikać zatorów czy podnosić ogólny poziom bezpieczeństwa w budynku. W tym przypadku interakcja z systemem może być zarezerwowana wyłącznie dla administratora budynku lub udostępniona w postaci usługi sieciowej na urządzenia mobilne. Należy przy tym nadmienić, że w tej części systemu użytkownik zachowuje swoją anonimowość. 

Skip to content