Projekty Unijne

OPRACOWANIE SYSTEMU LOKALIZACJI CZASU RZECZYWISTEGO Z WYKORZYSTANIEM ZNACZNIKÓW ULTRASZEROKOPASMOWYCH
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie 1.2

ok

Wartość projektu 3703842,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2752000,00 zł