Projekty Unijne

HYBRYDOWY SYSTEM NAWIGACJI W BUDYNKACH Z ZASTOSOWANIEM INTELIGENTNYCH METOD ANALIZY OBRAZU I TECHNOLOGII LOKALIZACJI RADIOWEJ
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie 1.5

Celem projektu było stworzenie hybrydowego inteligentnego systemu nawigacji i lokalizacji wewnątrz budynków. System umożliwia określenie pozycji człowieka w zamkniętych pomieszczeniach z niespotykaną dotąd precyzją. Tego typu rozwiązanie jest unikatowe w skali światowej. System opiera swoje działanie w głównej mierze na sygnałach Bluetooth 4.0 LowEnergy zgodnie ze standardem iBeacon. Jednocześnie hybrydowy inteligentny system umożliwia ustalenie pozycji z wykorzystaniem sygnałów Wi-Fi oraz danych z sensorów pomiarowych obecnych w urządzeniach mobilnych (żyroskop, akcelerometr, magnetometr). Innowacyjnym rozwiązaniem w skali światowej jest zastosowanie do nawigacji tomografii radiowej. Zastosowanie tej technologii pozwoliło na określenie pozycji obiektów poprzez rekonstrukcję obrazu na podstawie analizy zmian siły sygnału (RSSI) pola elektromagnetycznego między nadajnikiem i odbiornikiem radiowym (częstotliwość Wi-Fi 2,4 GHz). W tym celu zostały zaprojektowane i wykonane autorskie układy elektroniczne łączące technologię Bluetooth
z tomografią radiową.  Dzięki zastosowaniu RTI możliwe stało się określenie pozycji osób nieposiadających urządzeń. Urządzenia zostało dodatkowo wyposażone w autorskie anteny nadawczo-odbiorcze o kierunkowej charakterystyce.

.

Wartość projektu 4.000.000 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2.820.294,02 zł