Projekty Unijne

HYBRYDOWY-SYSTEM-NAWIGACJI-W-BUDYNKACH-Z-ZASTOSOWANIEM-INTELIGENTNYCH-METOD-ANALIZY-OBRAZU-I-TECHNOLOGII-LOKALIZACJI-RADIOWEJ-logotypy
HYBRYDOWY SYSTEM NAWIGACJI W BUDYNKACH Z ZASTOSOWANIEM INTELIGENTNYCH METOD ANALIZY OBRAZU I TECHNOLOGII LOKALIZACJI RADIOWEJ
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie 1.2

Celem projektu było stworzenie hybrydowego inteligentnego systemu lokalizacji wewnątrz budynków. System umożliwia określenie pozycji człowieka i liczby osób w zamkniętych pomieszczeniach z niespotykaną dotąd precyzją. Hybrydowy system umożliwia ustalenie pozycji osób nieposiadających żadnych urządzeń z wykorzystaniem sygnałów Wi-Fi oraz danych z sensorów pomiarowych. Innowacyjnym rozwiązaniem w skali światowej jest zastosowanie tomografii radiowej. Zastosowanie tej technologii pozwoliło na określenie pozycji obiektów poprzez rekonstrukcję obrazu na podstawie analizy zmian siły sygnału pola elektromagnetycznego między nadajnikiem i odbiornikiem radiowym (częstotliwość Wi-Fi 2,4 GHz). W tym celu zostały zaprojektowane i wykonane autorskie układy elektroniczne łączące technologię Bluetooth z tomografią radiową.  Hybrydowe urządzenia zostały dodatkowo wyposażone w autorskie anteny nadawczo-odbiorcze o kierunkowej charakterystyce. Jednocześnie system pozwalał użytkownikom na określenie swojej pozycji na podstawie danych z kamery z wykorzystaniem znaczników QR.

Wartość projektu 3 880 029,72 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 515 586,05 zł
Skip to content