Projekty Unijne

OPRACOWANIE-INNOWACYJNEGO-SYSTEMU-PREDYKCJI,-OPTYMALIZACJI-I-ZARZĄDZANIA-BUDYNKIEM-Z-WYKORZYSTANIEM-TOMOGRAFII-RADIOWEJ-ORAZ-METOD-INTELIGENCJI-OBLICZENIOWEJ-logotypy
OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU PREDYKCJI, OPTYMALIZACJI I ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM Z WYKORZYSTANIEM TOMOGRAFII RADIOWEJ ORAZ METOD INTELIGENCJI OBLICZENIOWEJ
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.2

Celem projektu jest stworzenie systemu predykcji, optymalizacji i zarządzania budynkiem z wykorzystaniem tomografii radiowej oraz metod inteligencji obliczeniowe. Projekt zakłada opracowanie kompleksowego narzędzia pozwalającego na optymalizację energetyczną obiektów. Przedmiotowy projekt ma na celu stworzenie kompleksowego systemu zarządzania budynkiem z wykorzystaniem metod tomografii radiowej oraz metod inteligencji obliczeniowej. Tomografia radiowa jest techniką pozwalająca na dokładne określenie pozycji osoby wewnątrz zamkniętej przestrzeni na podstawie wzajemnych pomiarów siły sygnału radiowego dedykowanych urządzeń. W projektowanym systemie zostanie wykorzystana technologia Bluetooth® w standardzie 5 zarówno do komunikacji poszczególnych elementów systemu, jak również do określania pozycji użytkowników. Technologia ta w porównaniu z jej poprzednimi wersjami zapewni wiele korzyści takich jak: zwiększenie stabilności sygnału, zwiększenie zasięgu i prędkości przesyłu danych.

Tworzony innowacyjny system, dzięki możliwości dokładnego określenia pozycji i identyfikacji osoby (indywidualnych tagów), pozwoli na zarządzanie systemami budynku w indywidualny sposób. Opracowany w ramach projektu silnik analityczny na podstawie zachowania użytkowników w oparciu o autorskie algorytmy inteligencji obliczeniowej pozwoli na predykcję i dostosowanie systemu do osobistych preferencji użytkowników.

System będzie umożliwiać:

 • Wykrywanie obecności użytkowników na podstawie danych tomografii radiowej,
 • Kontrolę dostępu i rejestr czasu pracy zarówno urządzeń, jak i pracowników,
 • Identyfikację użytkowników na podstawie unikatowych tagów Bluetooth®,
 • Identyfikację i zarządzanie zasobami (sprzętem) na podstawie unikatowych tagów Bluetooth®,
 • Optymalizację energetyczną poprzez możliwość sterowania:
  • Klimatyzacją
  • Wentylacją
  • Ogrzewaniem
  • Oświetleniem.

W ramach projektu zostaną zaprojektowane i opracowane kluczowe elementy systemu, dokonana zostanie implementacja metod i algorytmów (statystycznych inteligencji komputerowej głębokiego uczenia), opracowany projekt modułu komunikacyjnego oraz dokonana analiza poszczególnych technologii i ich klasyfikacja. Następnie zostanie opracowana demonstracyjna wersja systemu i dokonane testy systemu w warunkach operacyjnych. Opracowana platforma badawcza będzie posiadała wszystkie funkcjonalności projektowanego systemu i będzie pozwalała na zarządzanie energetyczne w aspekcie sterowania systemami już istniejącymi (wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie, oświetlenie), jak i na kontrolę dostępu.

Wartość projektu 3 843 211,20 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2.820.294,02 zł
Skip to content