logotyp-unii-europejskiej

System radiowej tomografii odbiciowej 

System radiowej tomografii odbiciowej foto

System radiowej tomografii odbiciowej jest specjalną odmianą systemu nawigacyjnego wykorzystującego do namierzania fale elektromagnetyczne o bardzo wysokich częstotliwościach (mikrofalowych) oraz właściwości odbiciowe obiektów (technologia radarowa). Połączenie tych dwóch cech z techniką tomografii poskutkowało stworzeniem systemu o dokładności lokalizowania na poziomie niższym niż pół metra oraz zdolnościach do śledzenia wielu obiektów jednocześnie w czasie rzeczywistym. Każda sonda może również stanowić samodzielną platformę do pomiaru parametrów środowiskowych otoczenia. 

Podstawową informacją zwrotną systemu są informacje o położeniu użytkowników lub obiektów dobrze odbijających fale elektromagnetyczne. Mogą być one prezentowane w formie graficznej za pomocą dedykowanej aplikacji serwerowej. W zależności od wybranej konfiguracji nadajników śledzenie może odbywać z użyciem wizualizacji dwu lub trójwymiarowej w rzucie izometrycznym z uwzględnieniem wysokości obiektu. Podobnie jak przy innych technologiach tomograficznych tożsamość użytkownika systemu pozostaje anonimowa. 

 

Skip to content