System predykcji, optymalizacji i zarządzania budynkiem

Scentralizowany system zarządzania budynkiem to jeden z najbardziej złożonych i komplementarnych systemów w naszej ofercie. Łączy w sobie zarówno elementy odpowiadające za detekcję i lokalizację wewnątrzbudynkową jak i układy sprzęgające działanie poszczególnych funkcji budynku takie jak oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja czy klimatyzacja. 

Dzięki specjalnie opracowanym sterownikom komfortu mogącym zostać zaadoptowanymi do większości rozwiązań oferowanych na rynku możliwe stało się połączenie potencjału algorytmów uczenia maszynowego w efektywnym zarządzaniu gospodarką energetyczną obiektu budowlanego. Dzięki stałemu nadzorowi nad parametrami środowiskowymi panującymi wewnątrz (dedykowane platformy sensoryczne) i na zewnątrz (dostęp do informacji ze stacji pogodowych) sztuczna inteligencja jest w stanie gromadzić dane o preferencjach użytkowników, a następnie automatycznie dostosowywać parametry do różnych scenariuszy. Dodatkowo każdy z parametrów obejmowany działaniem można zmienić ręcznie w panelu użytkownika z poziomu aplikacji serwerowej. 

Informacje pozyskiwane z systemu detekcji i lokalizacji dostarczają nie tylko usługi nawigacyjne, ale służą także optymalizacji energetycznej poprzez sukcesywne wyłączanie odbiorników energii elektrycznej. Proces ten jest realizowany w strefach budynku, które przez określony czas są pozbawione personelu lub mają być automatycznie dezaktywowane poza godzinami pracy. 

 

Skip to content