O nas

Opis Działalności

Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologii Informatycznych (CBRTI) prowadzi szereg badań i prac rozwojowych, które koncentrują się na tworzeniu nowych rozwiązań w zakresie bezprzewodowych systemów detekcji, identyfikacji i nawigacji.

Nawigacja wewnątrz zamkniętych pomieszczeń, w których sygnał GPS jest niedostępny jest jednym z głównych zagadnień badawczych podejmowanych w ramach prowadzonych prac B+R. CBRTI jest liderem w tworzeniu rozwiązań opierających swoje działanie o technikę tomografii radiowej RTI (ang. Radio Tomography Imaging). Technika ta pozwala na określenie pozycji osoby wewnątrz zamkniętej przestrzeni na podstawie analizy siły sygnału RSSI (ang. Received Signal Strength Indicator) pomiędzy autorskimi urządzeniami znajdującymi się na brzegu analizowanego obszaru.

RTI umożliwia precyzyjne określenie pozycji osoby lub przedmiotu, który nie posiada żadnego urządzenia elektronicznego ani etykiety – lokalizacja bez urządzeń DFL (ang. Device-free Localization). W wyniku realizacji projektu „Hybrydowy system nawigacji w budynkach z zastosowaniem inteligentnych metod analizy obrazu i technologii lokalizacji radiowej” powstał pierwszy komercyjny system nawigacji wykorzystujący technikę tomografii radiowej. CBRTI prowadzi również prace badawczo-rozwojowe w celu opracowania inteligentnego systemu predykcji, optymalizacji i zarządzania budynkiem również z zastosowaniem techniki tomografii radiowej. Tworzone rozwiązanie pozwoli na zarządzanie: ogrzewaniem, klimatyzacją, wentylacją i oświetleniem w budynkach na podstawie opracowanych autorskich rozwiązań sprzętowych i algorytmicznych. Jednocześnie CBRTI prowadzi badania nad rozwojem metod lokalizacji i identyfikacji z zastosowaniem znaczników ultraszerokopasmowych UWB (ang. Ultra WideBand). Opracowane nowe rozwiązanie w postaci znaczników i odbiorników UWB wraz z algorytmami zwiększającymi precyzję określanej pozycji będą mogły zostać wdrożone jako element przemysłu 4.0. W ramach realizowanych projektów badawczych i prowadzonych prac z zakresu B+R CBRTI tworzy nowe rozwiązania w ramach elektronicznych układów wysokiej częstotliwości, oprogramowania wbudowanego, autorskich algorytmów inteligencji obliczeniowej.

Zakres prac CBRTI

Segmentacja
obrazów

Segmentacja obrazów uzyskanych w ramach tomografii radiowej dla dokładnego określenia obszarów (pozycji) osób znajdujących się w analizowanej przestrzeni z zastosowaniem:

 • Algorytmów inteligencji obliczeniowej
 • Metody zbiorów poziomicowych

Tomografia
radiowa

 • Tworzenie autorskich układów elektronicznych (nadawczo-odbiorczych)
 • Projektowanie układów elektronicznych i tworzenie wielowarstwowych układów płytek PCB
 • Tworzenie oprogramowania wbudowanego
 • Tworzenie autorskich algorytmów do rekonstrukcji obrazu z wykorzystaniem
  • Metod inteligencji obliczeniowej
  • Metod statystycznych

Nawigacja
i identyfikacja

Opracowanie układów elektronicznych w ramach nawigacji z zastosowaniem radiolatarni (urządzenia Beacon).

 • Tworzenie autorskich układów elektronicznych: Bluetooth LE, Bluetooth 5
 • Projektowanie układów elektronicznych i tworzenie wielowarstwowych układów płytek PCB
 • Tworzenie oprogramowania wbudowanego
 • Tworzenie autorskich algorytmów do nawigacji i identyfikacji

Predykcja, optymalizacja
i zarządzanie budynkiem

Tworzenie układów elektronicznych w ramach optymalizacji i zarządzania budynkiem w kontekście:

 • ogrzewania
 • klimatyzacji
 • wentylacji
 • oświetlenia

 

Opracowanie algorytmów inteligencji obliczeniowej do predykcji parametrów środowiskowych i dostosowania ich do indywidualnych wymagań użytkowników z zastosowaniem logiki rozmytej.

Lokalizacja z zastosowaniem
znaczników UWB

Opracowanie układów elektronicznych (znaczniki i odbiorniki) sygnałów ultraszerokopasmowych

 • Tworzenie autorskich układów elektronicznych wysokiej częstotliwości
 • Projektowanie układów elektronicznych i tworzenie wielowarstwowych układów płytek PCB
 • Tworzenie oprogramowania wbudowanego
 • Tworzenie autorskich algorytmów określenia pozycji znaczników na podstawie sygnałów UWB

Internet rzeczy (IoT)

Tworzenie rozwiązań Internetu Rzeczy w kontekście pomiaru parametrów środowiskowych:

 • temperatury
 • ciśnienia
 • wilgotności
 • detekcji gazów

 

Opracowanie autorskich układów nadawczych w oparciu o Bluetooth LE i mikrokontrolery z rozbudowanymi funkcjami ograniczenia zużycia energii elektrycznej.