O nas

Czym się zajmujemy?

Jako zespół ekspertów z Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Informatycznych (CBRTI) prowadzimy zaawansowane badania i prace rozwojowe, skoncentrowane na tworzeniu nowych rozwiązań w zakresie bezprzewodowych systemów detekcji, identyfikacji oraz nawigacji. Wszystko po to, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo prowadzenia biznesu przez naszych Klientów. Skutecznie i efektywnie projektujemy oraz wdrażamy najnowocześniejsze technologie, aby chronić Twój biznes.

 

Rewolucja RTI

Jednym z naszych kluczowych projektów jest nawigacja wewnątrz zamkniętych pomieszczeń, w których sygnał GPS jest niedostępny. To dziedzina, w której CBRTI jest krajowym liderem w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz tworzeniu rozwiązań opierających swoje działanie o technikę tomografii radiowej RTI (Radio Tomography Imaging). To innowacyjne narzędzie pozwala na określenie pozycji osoby wewnątrz zamkniętej przestrzeni na podstawie analizy siły sygnału RSSI (Received Signal Strength Indicator), pomiędzy urządzeniami detekcyjnymi, znajdującymi się na brzegach analizowanego obszaru. Zastosowanie RTI umożliwia precyzyjne określenie pozycji osoby lub przedmiotu, który nie posiada żadnego urządzenia elektronicznego ani etykiety, czyli lokalizację bez urządzeń DFL (Device-Free Localization).

Pionierski projekt

Praca zespołu ekspertów CBRTI nad zastosowaniem technologii RTI zaowocowała już konkretnymi efektami. Dzięki realizacji projektu „Hybrydowy system nawigacji w budynkach z zastosowaniem inteligentnych metod analizy obrazu i technologii lokalizacji radiowej” stworzyliśmy pierwszy komercyjny system nawigacji wykorzystujący technikę tomografii radiowej. Prowadzimy również prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem inteligentnego systemu predykcji, optymalizacji i zarządzania budynkiem, także przy wykorzystaniu tomografii radiowej. Projekt ten pozwoli na zarządzanie: ogrzewaniem, klimatyzacją, wentylacją i oświetleniem w budynkach na podstawie opracowanych autorskich rozwiązań sprzętowych i algorytmicznych.

Innowacje CBRTI

Nasz zespół prowadzi również badania nad rozwojem najnowszych metod lokalizacji i identyfikacji z zastosowaniem znaczników ultraszerokopasmowych UWB (Ultra Wide Band). Opracowywane przez CBRTI rozwiązania w postaci znaczników i odbiorników UWB, wraz z algorytmami zwiększającymi precyzję określanej pozycji, będą potencjalnie stosowane jako elementy przemysłu 4.0.

W CBRTI tworzymy również nowe projekty w ramach elektronicznych układów wysokiej częstotliwości, oprogramowania wbudowanego, a także autorskich algorytmów inteligencji obliczeniowej.

W czym się specjalizujemy?

Segmentacja
obrazów

Dzięki segmentacji obrazów uzyskanych w ramach tomografii radiowej nasz zespół może dokładnie określać obszary (pozycje) osób znajdujących się w monitorowanej przestrzeni. Pracujemy z zastosowaniem:

 • Algorytmów inteligencji obliczeniowej
 • Metody zbiorów poziomicowych

Tomografia
radiowa

Projektujemy i tworzymy autorskie układy elektroniczne (nadawczo-odbiorcze)Projektujemy układy elektroniczne oraz kreujemy wielowarstwowe układy płytek PCB

 • Opracowujemy i wdrażamy elementy oprogramowania wbudowanego
 • Tworzymy i implementujemy autorskie algorytmy do rekonstrukcji obrazu przy wykorzystaniu:
  • Metod inteligencji obliczeniowej
  • Metod statystycznych

Nawigacja
i identyfikacja

 • Opracowujemy i tworzymy układy elektroniczne w obszarze nawigacji, przy zastosowaniu radiolatarni (urządzenia Beacon).
 • Komponujemy zaawansowane autorskie układy elektroniczne: Bluetooth LE, Bluetooth5
 • Projektujemy układy elektroniczne oraz kreujemy wielowarstwowe układy płytek PCB
 • Tworzymy systemy oprogramowania wbudowanego
 • Opracowujemy unikatowe algorytmy służące w procesach nawigacji i identyfikacj

Predykcja, optymalizacja
i zarządzanie budynkiem

Projektujemy i tworzymy układy elektroniki w ramach optymalizacji i zarządzania budynkami w zakresie:

 • ogrzewania
 • klimatyzacji
 • wentylacji
 • oświetlenia

 

Opracowujemy zaawansowane systemy algorytmów inteligencji obliczeniowej do predykcji parametrów środowiskowych oraz dostosowania ich do indywidualnych wymagań użytkowników przy zastosowaniu logiki rozmytej.

Lokalizacja z zastosowaniem
znaczników UWB

 • Tworzymy profesjonalne układy elektroniczne (znaczniki i odbiorniki) dla sygnałów ultraszerokopasmowych
 • Projektujemy zaawansowane systemy elektroniczne wysokiej częstotliwości
  Opracowujemy komponenty elektroniczne i projektujemy wielowarstwowe układy płytek PCB
 • Kreujemy elementy oprogramowania wbudowanego
 • Tworzymy profesjonalne algorytmy dla określenia pozycji znaczników na podstawie sygnałów UWB

Internet rzeczy (IoT)

Projektujemy i wdrażamy rozwiązania w obszarze Internetu Rzeczy w kontekście pomiaru różnorodnych parametrów środowiskowych:

 • temperatury
 • ciśnienia
 • wilgotności
 • detekcji gazów

 

Opracowujemy autorskie układy nadawczych w oparciu o Bluetooth LE oraz mikrokontrolery z rozbudowanymi funkcjami ograniczenia zużycia energii elektrycznej.

Skip to content