logotyp-unii-europejskiej

Urządzenie detekcji obiektów z zastosowaniem widzenia przestrzennego 

Urządzenie detekcji obiektów z zastosowaniem widzenia przestrzennego

Urządzenie do detekcji obiektów z zastosowaniem widzenia przestrzennego pozwala na określenie pozycji przedmiotów w trójwymiarowej przestrzeni za pomocą zaimplementowanych algorytmów uczenia maszynowego oraz dzięki zastosowaniu stereoskopowego systemu optyki aktywnej. Poprzez doświetlenie sceny światłem podczerwonym urządzenie jest w stanie pracować w trudnych przemysłowych warunkach. 

Dzięki zastosowaniu zintegrowanego akceleratora obliczeń, urządzenie charakteryzuje się wysoką niezawodnością oraz możliwością pracy z dużą prędkością. Zainstalowane oprogramowanie i algorytmy detekcji przedmiotów są zoptymalizowane do pracy na procesorach graficznych GPU, co zwiększa efektywność i skraca czas potrzebny na przetwarzanie danych. 

Urządzenie to ma szerokie zastosowanie w przemyśle handlowym, ponieważ pozwala na znaczące usprawnienie procesów pakowania i dystrybucji towarów. Dzięki precyzyjnemu określaniu pozycji przedmiotów, urządzenie będzie mogło pomóc w automatyzacji procesów związanych z pakowaniem. Może być wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym do określania pozycji elementów składających się na pojazd, w przemyśle elektronicznym do określania pozycji elementów składających się na płyty drukowane, a także w przemyśle logistycznym do określania pozycji towarów w magazynie. 

 

Skip to content