logotyp-unii-europejskiej

kacper.alama

Prezentacje CBRTI na Warsztatach Doktoranckich w Niemczech

Między 3 a 5 maja br. na uniwersytecie Wismar Hochschule (Niemcy) odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie (IIPhDW), będące interdyscyplinarnym forum dla akademików, naukowców i innowacyjnych badaczy, a także liderów instytucjonalnych oraz menedżerów jednostek współfinansujących badania naukowe. Wydarzenie było świetną okazją do generowania interaktywnych dyskusji na temat projektów naukowych, dzielenia się opiniami, a także odkrywania nowych perspektyw w różnych dziedzinach naukowych. Trzeba podkreślić, że członkowie komitetu naukowego […]

ROZEZNANIE RYNKU na realizację zadań zaplanowanych w ramach projektu nr PMT/3143/3N/2021

Rzeszów, 07.12.2022 r. ROZEZNANIE RYNKU na realizację zadań zaplanowanych w ramach projektu nr PMT/3143/3N/2021 Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Al. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów NIP: 813-360-82-07 Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między wnioskodawcą lub członkami organów wnioskodawcy, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na: Kryterium I: Cena brutto oferty. Znaczenie: 100% Liczba punktów  w kryterium […]

ROZEZNANIE RYNKU na realizację zadań zaplanowanych w ramach projektu nr PMT/3143/3N/2021

Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Al. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów NIP: 813-360-82-07 Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między wnioskodawcą lub członkami organów wnioskodawcy, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na: Kryterium I: Cena brutto oferty. Znaczenie: 100% Liczba punktów  w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru: Najniższa wartość oferty […]

ROZEZNANIE RYNKU na realizację zadania zaplanowanego w ramach projektu nr PMT/3143/3N/2021

Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Al. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów NIP: 813-360-82-07      79950000-8 – Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między wnioskodawcą lub członkami organów wnioskodawcy, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na: Wykonawca potwierdza spełnianie powyższego warunku poprzez złożenie oświadczenia o braku powiązań w Formularzu […]

CBRTI na pracowitej majówce w Izraelu

Jak zapowiadaliśmy wcześniej, początek miesiąca był dla naszej delegacji czasem intensywnej pracy, bowiem gościliśmy jako wystawca na 27. edycji RAX, które to wydarzenie organizowane było w stolicy Izraela, Tel Awiwie w dniach 2 – 4 maja. Ta duża międzynarodowa wystawa, połączona z licznie odbywającymi się w jej ramach konferencjami, prezentacjami i panelami dyskusyjnymi, poświęcona była w głównej mierze rozwiązaniom z zakresu innowacyjnej inżynierii, automatyki, pneumatyki, […]

CBRTI wystawcą na izraelskich targach RAX

Między 2 a 4 maja w izraelskim Tel Awiwie odbędzie się kolejna, 27. już edycja RAX, międzynarodowej wystawy poświęconej innowacyjnym projektom z zakresu inżynierii, automatyki, pneumatyki, systemów oświetleniowych oraz energooszczędności. Trzydniowy event w stolicy Izraela, to jednocześnie międzynarodowa wystawa najnowszych technologii, liczne konferencje, a także seminaria oraz branżowe programy szkoleniowe z udziałem gości z całego świata. Rzeszowskie Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologii Informatycznych w Izraelu będzie reprezentowane przez delegację, […]

Skip to content