logotyp-unii-europejskiej

Prezentacje CBRTI na Warsztatach Doktoranckich w Niemczech

Między 3 a 5 maja br. na uniwersytecie Wismar Hochschule (Niemcy) odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie (IIPhDW), będące interdyscyplinarnym forum dla akademików, naukowców i innowacyjnych badaczy, a także liderów instytucjonalnych oraz menedżerów jednostek współfinansujących badania naukowe.

Wydarzenie było świetną okazją do generowania interaktywnych dyskusji na temat projektów naukowych, dzielenia się opiniami, a także odkrywania nowych perspektyw w różnych dziedzinach naukowych. Trzeba podkreślić, że członkowie komitetu naukowego Warsztatów Interdyscyplinarnych w Wismar, to powszechnie uznani eksperci o wybitnym dorobku akademickim, posiadający doświadczenie zawodowe w unijnych sieciach eksperckich oraz wielu instytucjach świata nauki.

Jako Rzeszowskie Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologii Informatycznych zaprezentowaliśmy w Niemczech dwa referaty: „Image reconstruction using radio tomography and artificial intelligence in tracking and navigation systems for indoor applications”, autorstwa Michała Styły, Bartłomieja Kiczka i Przemysława Adamkiewicza oraz „Ultra-wideband technology in distance measurement and data transmission”, którego autorami są Dominik Gnaś i Przemysław Adamkiewicz.

Całemu zespołowi CBRTI gratulujemy udanych wystąpień!

Skip to content