logotyp-unii-europejskiej

CBRTI na pracowitej majówce w Izraelu

Jak zapowiadaliśmy wcześniej, początek miesiąca był dla naszej delegacji czasem intensywnej pracy, bowiem gościliśmy jako wystawca na 27. edycji RAX, które to wydarzenie organizowane było w stolicy Izraela, Tel Awiwie w dniach 2 – 4 maja.

Ta duża międzynarodowa wystawa, połączona z licznie odbywającymi się w jej ramach konferencjami, prezentacjami i panelami dyskusyjnymi, poświęcona była w głównej mierze rozwiązaniom z zakresu innowacyjnej inżynierii, automatyki, pneumatyki, a także energooszczędności. Delegacja rzeszowskiego Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Informatycznych prezentowała na naszym stoisku zorganizowanym w ramach RAX najnowsze autorskie projekty, a wśród nich m.in. opracowany przez zespół specjalistów CBRTI hybrydowy system nawigacji radiowej w budynkach.

Udział w RAX stanowił też dla nas szansę na zapoznanie się z rynkowymi trendami innowacji technologicznych z różnych dziedzin, jak również możliwość pozyskania nowych kontaktów biznesowych na bardzo konkurencyjnym i wymagającym rynku izraelskim. Oprócz wystawy, w Tel Awiwie uczestniczyliśmy też w branżowych spotkaniach i seminariach z udziałem gości z całego świata.

Skip to content