Zakres prac CBRTI

Segmentacja
obrazów

Tomografia
radiowa

Nawigacja
i identyfikacja

Lokalizacja z zastosowaniem
znaczników UWB

Predykcja, optymalizacja 
i zarządzanie budynkiem

Internet rzeczy
(IoT)

Centrum Badawczo - Rozwojowe

Jesteśmy zespołem doświadczonych profesjonalistów pracujących nad najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi w obszarze bezpieczeństwa Twojego biznesu. Jako eksperci reprezentujemy Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologii Informatycznych (CBRTI), lidera w projektowaniu innowacyjnych systemów detekcji, identyfikacji, monitoringu oraz nawigacji. Prowadzimy zaawansowane badania skoncentrowane na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie ultranowoczesnych, bezprzewodowych technologii zapewniających ochronę i monitoring. Wszystko po to, aby zagwarantować najwyższy komfort prowadzenia biznesu przez naszych Klientów. Skutecznie i efektywnie projektujemy oraz wdrażamy najnowocześniejsze technologie, aby Twój biznes działał w poczuciu pełnego bezpieczeństwa.

Produkty

Hybrydowy System Nawigacji Wewnątrzbudynkowej

System lokalizacyjny UWB

System lokalizacyjny UWB

System predykcji, optymalizacji i zarządzania budynkiem

System radiowej tomografii odbiciowej

System radiowej tomografii odbiciowej

Urządzenie detekcji obiektów z zastosowaniem widzenia przestrzennego

Urządzenie detekcji obiektów z zastosowaniem widzenia przestrzenngo

Projekty Unijne

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, III Oś Priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Polskie Mosty Technologiczne

Aktualności

Skip to content