Zakres prac CBRTI

Segmentacja
obrazów

Tomografia
radiowa

Nawigacja
i identyfikacja

Lokalizacja z zastosowaniem
znaczników UWB

Predykcja, optymalizacja 
i zarządzanie budynkiem

Internet rzeczy
(IoT)

Centrum Badawczo - Rozwojowe

Jesteśmy zespołem doświadczonych profesjonalistów pracujących nad najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi w obszarze bezpieczeństwa Twojego biznesu. Jako eksperci reprezentujemy Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologii Informatycznych (CBRTI), lidera w projektowaniu innowacyjnych systemów detekcji, identyfikacji, monitoringu oraz nawigacji. Prowadzimy zaawansowane badania skoncentrowane na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie ultranowoczesnych, bezprzewodowych technologii zapewniających ochronę i monitoring. Wszystko po to, aby zagwarantować najwyższy komfort prowadzenia biznesu przez naszych Klientów. Skutecznie i efektywnie projektujemy oraz wdrażamy najnowocześniejsze technologie, aby Twój biznes działał w poczuciu pełnego bezpieczeństwa.

Produkty

Beacon
Hybrydowy

Beacon
Industrial

Beacon
BluetoothTag

Beacon
Instalacyjny

Projekty Unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie 1.5
HYBRYDOWY SYSTEM NAWIGACJI W BUDYNKACH Z ZASTOSOWANIEM INTELIGENTNYCH METOD ANALIZY OBRAZU I TECHNOLOGII LOKALIZACJI RADIOWEJ

Aktualności