Centrum Badawczo-Rozwojowe

Misja

Celem ośrodka jest ciągły rozwój i tworzenie systemów usprawniających procesy oraz poprawiających komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Nasze rozwiązania opieramy o autorskie algorytmy i urządzenia. Kreujemy produkty z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki i inżynierii.

Zespół

Nasza kadra posiada najwyższe kwalifikacje w wielu dziedzinach. To nie tylko ludzie wysoko wykształceni, ale też obdarzeni błyskotliwym umysłem i nowoczesnym sposobem myślenia. W skład naszego zespołu wchodzą specjaliści z dziedzin takich jak: elektronika, informatyka, fizyka, matematyka i telekomunikacja. Łączy nas pasja naukowa i umiejętność znajdowania praktycznych rozwiązań. 

Park maszynowy

Dysponujemy szerokim zapleczem technicznym i informatycznym. Posiadane przez nas przyrządy pomiarowe i oprogramowanie pozwalają nam na realizację szerokiej gamy projektów badawczo-rozwojowych. Naszym celem jest ciągły rozwój dlatego również rozwijamy nasze laboratoria dla zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

Projekty Unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie 1.5
HYBRYDOWY SYSTEM NAWIGACJI W BUDYNKACH Z ZASTOSOWANIEM INTELIGENTNYCH METOD ANALIZY OBRAZU I TECHNOLOGII LOKALIZACJI RADIOWEJ

Zakres prac CBRTI

Realizacja projektów badawczych

Oferujemy korzystanie z nowoczesnego parku maszyn pod okiem wybitnych fachowców.

Badania z zakresu radiowych systemów nawigacji

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie tomografii radiowej i jej praktycznego wykorzystania.

Projektowanie układów elektronicznych

Dzięki posiadanemu doświadczeniu możemy zaproponować wiele użytecznych rozwiązań.

Tworzenie algorytmów

Konstruujemy techniczne rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Konsultacje naukowe

Dysponujemy kadrą wysoko wykwalifikowanych naukowców udzielających fachowych porad.

Analiza dokumentacji

Potrafimy prowadzić skomplikowane analizy umożliwiające pełne korzystanie z danych.