logotyp-unii-europejskiej

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Misja

W naszej firmie skupiamy się na najważniejszym celu, którym jest bezpieczne i komfortowe prowadzenie biznesu przez naszych Klientów. Zespół CBRTI tworzą doświadczeni specjaliści w dziedzinie informatyki, inżynierii oraz elektroniki, dzięki czemu wypracowane rozwiązania opieramy o autorskie pomysły, algorytmy i urządzenia. Jesteśmy dumni, że nasze unikatowe produkty tworzone są przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technologicznych, o czym świadczy status Centrum Badawczo-Rozwojowego, nadany nam przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Naszym Klientom zapewniamy stabilne wsparcie naukowe i technologiczne, ugruntowane intensywną pracą badawczo-rozwojową.

Zespół

Nasza kadra posiada najwyższe kwalifikacje w wielu dziedzinach. To nie tylko ludzie wysoko wykształceni, ale też obdarzeni błyskotliwym umysłem i nowoczesnym sposobem myślenia. W skład naszego zespołu wchodzą specjaliści z dziedzin takich jak: elektronika, informatyka, fizyka, matematyka i telekomunikacja. Łączy nas pasja naukowa i umiejętność znajdowania praktycznych rozwiązań. 

Park maszynowy

Dysponujemy szerokim zapleczem technicznym i informatycznym. Posiadane przez nas przyrządy pomiarowe i oprogramowanie pozwalają nam na realizację szerokiej gamy projektów badawczo-rozwojowych. Naszym celem jest ciągły rozwój dlatego również rozwijamy nasze laboratoria dla zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

Projekty Unijne

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, III Oś Priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Polskie Mosty Technologiczne

Zakres prac CBRTI

Realizacja projektów badawczych

Oferujemy korzystanie z nowoczesnego parku maszyn pod okiem wybitnych fachowców.

Badania z zakresu radiowych systemów nawigacji

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie tomografii radiowej i jej praktycznego wykorzystania.

Projektowanie układów elektronicznych

Dzięki posiadanemu doświadczeniu możemy zaproponować wiele użytecznych rozwiązań.

Tworzenie algorytmów

Konstruujemy techniczne rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Konsultacje naukowe

Dysponujemy kadrą wysoko wykwalifikowanych naukowców udzielających fachowych porad.

Analiza dokumentacji

Potrafimy prowadzić skomplikowane analizy umożliwiające pełne korzystanie z danych.

Skip to content