logotyp-unii-europejskiej

Zapytania ofertowe

ROZEZNANIE RYNKU na realizację zadań zaplanowanych w ramach projektu nr PMT/3143/3N/2021

Rzeszów, 07.12.2022 r. ROZEZNANIE RYNKU na realizację zadań zaplanowanych w ramach projektu nr PMT/3143/3N/2021 Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Al. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów NIP: 813-360-82-07 Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między wnioskodawcą lub członkami organów wnioskodawcy, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na: Kryterium I: Cena brutto oferty. Znaczenie: 100% Liczba punktów  w kryterium […]

ROZEZNANIE RYNKU na realizację zadań zaplanowanych w ramach projektu nr PMT/3143/3N/2021

Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Al. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów NIP: 813-360-82-07 Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między wnioskodawcą lub członkami organów wnioskodawcy, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na: Kryterium I: Cena brutto oferty. Znaczenie: 100% Liczba punktów  w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru: Najniższa wartość oferty […]

ROZEZNANIE RYNKU na realizację zadania zaplanowanego w ramach projektu nr PMT/3143/3N/2021

Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Al. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów NIP: 813-360-82-07      79950000-8 – Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między wnioskodawcą lub członkami organów wnioskodawcy, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na: Wykonawca potwierdza spełnianie powyższego warunku poprzez złożenie oświadczenia o braku powiązań w Formularzu […]

Skip to content