Zakres prac CBRTI

Segmentacja
obrazów

Tomografia
radiowa

Nawigacja
i identyfikacja

Lokalizacja z zastosowaniem
znaczników UWB

Predykcja, optymalizacja 
i zarządzanie budynkiem

Internet rzeczy
(IoT)

Centrum Badawczo - Rozwojowe

Celem ośrodka jest ciągły rozwój i tworzenie systemów usprawniających oraz poprawiających komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Nasze rozwiązania opieramy o autorskie algorytmy i urządzenia. Kreujemy produkty z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki i inżynierii.

Produkty

Beacon
Hybrydowy

Beacon
Bluetooth LE

Beacon
Bluetooth 5

Czytniki
Ultra-wideband (UWB)

Projekty Unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie 1.5
HYBRYDOWY SYSTEM NAWIGACJI W BUDYNKACH Z ZASTOSOWANIEM INTELIGENTNYCH METOD ANALIZY OBRAZU I TECHNOLOGII LOKALIZACJI RADIOWEJ

Aktualności