Zakres prac CBRTI

Segmentacja
obrazów

Tomografia
radiowa

Nawigacja
i identyfikacja

Lokalizacja z zastosowaniem
znaczników UWB

Predykcja, optymalizacja 
i zarządzanie budynkiem

Internet rzeczy
(IoT)

Centrum Badawczo - Rozwojowe

Naszym celem jest ciągły rozwój i tworzenie systemów usprawniających oraz poprawiających komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Powstałe rozwiązania opieramy o autorskie algorytmy i urządzenia. Kreujemy produkty z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki i inżynierii. Posiadamy status Centrum Badawczo-Rozwojowego nadany przez Ministra Rozwoju. Ośrodki o statusie CBR są wsparciem technicznym oraz naukowym dla różnych branż i specjalizacji, a ich wspólnym mianownikiem jest działalność badawczo-rozwojowa.

Produkty

Beacon
Hybrydowy

Beacon
Industrial

Beacon
BluetoothTag

Beacon
Instalacyjny

Projekty Unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie 1.5
HYBRYDOWY SYSTEM NAWIGACJI W BUDYNKACH Z ZASTOSOWANIEM INTELIGENTNYCH METOD ANALIZY OBRAZU I TECHNOLOGII LOKALIZACJI RADIOWEJ

Aktualności