Beacon Instalacyjny

Beacon instalacyjny to kolejny wariant radiolatarni napędzanej technologią Bluetooth 5 i sterowanej za pomocą mikrokontrolera nRF52832. Maksymalna moc nadawania wynosi tutaj +4 dBm. Jego modułowa konstrukcja w połączeniu z dedykowanym zasilaczem sieciowym proponuje nowe podejście w rozmieszczaniu jednostek tego typu.

Wymiary samego beacona nie przekraczają 24 mm x 22 mm. W połączeniu z zasilaczem sieciowym konstrukcja wzrasta do zaledwie 42 mm x 26 mm. Niewielkie wymiary pozwalają na umieszczenie beacona w prawie dowolnym miejscu pod warunkiem, że doprowadzona tam jest sieć 230 VAC. Koncepcja zakłada wykorzystywanie pustostanów infrastruktury budynkowej takich jak: wnętrza znaków ewakuacyjnych, szczeliny w plafonach oświetleniowych czy obszary nad podsufitkami do przechowywania nadajników radiowych.

W przeciwieństwie do beaconów BluetoothTag powinny być montowane i ustawiane równolegle względem sufitu, tak aby zastosowana antena ceramiczna była skierowana w podłogę. Urządzenie jest przeznaczone do dowolnego montażu pod warunkiem zachowania orientacji anteny kierunkowej.