Urządzenie do detekcji obiektów z zastosowaniem widzenia przestrzennego

Urządzenie do detekcji obiektów z zastosowaniem widzenia przestrzennego

Nasze nowe urządzenie pozwala na określenie pozycji przedmiotów w trójwymiarowej przestrzeni za pomocą zaimplementowanych algorytmów uczenia maszynowego oraz dzięki zastosowaniu stereoskopowego systemu optyki aktywnej. Poprzez doświetlenie sceny światłem podczerwonym urządzenie jest w stanie pracować w trudnych przemysłowych warunkach.

Urządzenie to ma szerokie zastosowanie w przemyśle, ponieważ pozwala na znaczące usprawnienie procesów pakowania i dystrybucji towarów. Może być wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym do określania pozycji elementów składających się na pojazd, w przemyśle elektronicznym do określania pozycji elementów składających się na płyty drukowane, a także w przemyśle logistycznym do określania pozycji towarów w magazynie.

Dzięki zastosowaniu zintegrowanego akceleratora obliczeń, urządzenie charakteryzuje się wysoką niezawodnością oraz możliwością pracy z dużą prędkością. Zainstalowane oprogramowanie i algorytmy detekcji przedmiotów są zoptymalizowane do z wbudowanym akceleratorem, co zwiększa efektywność i skraca czas potrzebny na przetwarzanie danych.

Detektor będzie również przydatny w przemyśle handlowym, gdzie może być wykorzystywany do usprawnienia procesów pakowania i dystrybucji towarów. Dzięki precyzyjnemu określaniu pozycji przedmiotów, urządzenie będzie mogło pomóc w automatyzacji procesów związanych z pakowaniem

Opracowany sprzęt może być również stosowany w przemyśle produkcyjnym, gdzie jego precyzyjne określanie pozycji przedmiotów w trójwymiarowej przestrzeni może usprawnić procesy automatyzacji produkcji. Przykładowo, detektor może być używany do precyzyjnego umieszczania elementów w maszynach czy linach produkcyjnych, co pozwoli na zwiększenie wydajności i zmniejszenie odsetku błędnie składanych produktów.

W przemyśle logistycznym urządzenie może być wykorzystane do precyzyjnego skanowania i oznaczania pozycji towarów w magazynie, co pomoże w automatyzacji procesów magazynowania oraz dystrybucji. Zastosowanie tekstur w świetle podczerwonym pozwala natomiast na zwiększenie dokładności wykrywania krawędzi przedmiotów, co pomaga w dokładniejszym oznaczaniu towarów.

Skip to content