Projekty unijne

inteligentny-rozwój-logotypy-logotypy
Rozwój działalności eksportowej spółki CBRTI poprzez udział w programie promocji branży IT/ICT
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3

 

Od 01.10.2021 r. Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pt. „Rozwój działalności eksportowej spółki CBRTI poprzez udział w programie promocji branży IT/ICT”

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest udział przedsiębiorstwa Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych sp. z o.o. w programie promocji branży IT/ICT w ramach Expo 2020 oraz działań promocyjnych poprzedzających i po zakończeniu wydarzenia poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie rozpoznawalności marki na rynkach zagranicznych oraz rozszerzenie dotychczasowej działalności o działania eksportowe, w efekcie czego przewidywany jest wzrost sprzedaży eksportowej. Rynki zagraniczne, na których będą prowadzone działania z branżowego programu promocji to kraje Zatoki Perskiej: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Oman.

Cel projektu

Celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie rozpoznawalności produktów marki CBRTI na rynkach zagranicznych oraz wzrost sprzedaży eksportowej, w wyniku podjęcia działań promocyjnych, przewidzianych w programie promocji branży IT/ICT. Realizacja zaplanowanych w ramach projektu działań promocyjnych przyczyni się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy na rynku międzynarodowym. Skutkować będzie nawiązaniem nowych kontaktów, co przełoży się bezpośrednio na wzrost przychodów z eksportu. Produkt, który będzie stanowił przedmiot eksportu to hybrydowy system nawigacji w budynkach – innowacyjne rozwiązanie w zakresie technologicznym, algorytmicznym i konstrukcyjnym. W dalszej perspektywie sukces realizacji opisywanego przedsięwzięcia pozwoli Spółce na rozwój swojej oferty produktowej i rozszerzenie ekspansji eksportowej na kolejne rynki zagraniczne. Dodatkowo, celem projektu jest również umocnienie wizerunku Marki Polskiej Gospodarki na świecie poprzez promocję polskich marek produktowych na perspektywicznych rynkach.

 

Wartość projektu 184 600,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 138 450,00 zł
Skip to content