logotyp-unii-europejskiej

Projekty unijne

inteligentny-rozwoj
Polskie Mosty Technologiczne
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, III Oś Priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Opis Projektu

Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych Sp. z o. o. realizuje projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi Priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Cel Projektu

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzenia produktu w postaci systemu nawigacji w budynkach na rynek singapurski, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktu oferowanego przez przedsiębiorstwo Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych Sp. z o. o. na rynku docelowym.

Umowa nr UG-PMT/3143/3N/2021-SIN 
Wartość projektu 180 000,00 PLN 
Wkład Funduszy Europejskich: 180 000,00 PLN
Skip to content