logotyp-unii-europejskiej

Projekty unijne

logotypy
„Opracowanie innowacyjnego urządzenia do detekcji obiektów z zastosowaniem widzenia przestrzennego”
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

Projekt zakłada opracowanie nowego produktu w postaci urządzenia pozwalającego na określenie pozycji przedmiotów w trójwymiarowej przestrzeni za pomocą zaimplementowanych algorytmów uczenia maszynowego i stereoskopowemu systemowi optyki aktywnej. Urządzenie będzie mogło pracować w trudnych przemysłowych warunkach dzięki zastosowaniu doświetlenia sceny (przestrzeni roboczej) światłem podczerwonym. Dodatkowo urządzenie będzie zawierało moduł pozwalający na wyświetlanie tekstur w świetle podczerwonym. Zastosowanie tekstur wpłynie na zwiększenie dokładności wykrywania krawędzi przedmiotów dzięki czemu będzie można określić położenie z dużą precyzją. W przeciwieństwie do tradycyjnie stosowanych rozwiązań opierających swoje działanie na jednej kamerze, nowe urządzenie będzie pozwalało na rejestrację głębi dzięki czemu stanie się możliwe określenie pozycji przedmiotu w trzech wymiarach. Oprogramowanie wbudowane tak jak i algorytmy detekcji przedmiotów będą zoptymalizowane do pracy na procesorach graficznych GPU. Zastosowanie w prototypie urządzenia procesorów graficznych zapewni niezawodność i możliwość pracy z dużą prędkością. Wynikiem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych będzie prototyp urządzenia przetestowany w warunkach rzeczywistych przez użytkowników końcowych. Innowacyjność przejawia się w niespotykanych cechach urządzenia oraz zastosowaniu w branży produkcyjnej czy handlowej. Realizacja projektu pozwoli Wnioskodawcy (Wn) wprowadzić na rynek urządzenie pozwalające usprawnić proces pakowania i dystrybucji towarów.

 

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost innowacyjności i potencjału CBRTI poprzez zlecenie prac prac B+R jednostce naukowej polegających na opracowaniu nowego produktu – urządzenia umożliwiającego detekcję obiektów w przestrzeni. Wykrywanie obiektów w przestrzeni trójwymiarowej pozwoli na optymalizację procesu pakowania i dystrybucji towarów. Urządzenie znajdzie zastosowanie w branży produkcyjnej, handlowej, magazynowej. Wdrożenie przedmiotowej innowacji jest silnie skorelowane z planami rozwojowymi Wnioskodawcy poprzez podniesienie konkurencyjności firmy oraz wzrost przychodów ze sprzedaży. Wn zidentyfikował duże zapotrzebowanie, na produkt które pozwolą usprawnić proces optymalizacji pakowania oraz będzie intuicyjne w obsłudze dzięki czemu nie będzie wymagało specjalistycznej wiedzy do jego obsługi dzięki czemu zaoszczędzi koszty związane z zatrudnieniem wykwalifikowanego personelu na stanowisku pracy. Wprowadzenie pionierskiego produktu na rynek wpłynie pozytywnie na przewagę konkurencyjną firmy.

 

Wartość projektu 399 602,40
Wkład Funduszy Europejskich: UE 276 148,00
Skip to content