logotyp-unii-europejskiej

Projekty unijne

Internacjonalizacja-Centrum-Badawczo-Rozwojowego-Technologii-Informatycznych-poprzez-ekspansję-na-nowe-rynki-zagraniczne--logotyoy
Internacjonalizacja Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Informatycznych poprzez ekspansję na nowe rynki zagraniczne
Program Operacyjny Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

 

Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowych, indywidualnych, profilowanych pod Wnioskodawcę działań dotyczących opracowania i przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności. W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1) Udział jako wystawca w targach: DLD Innovation Festival 2023 – Izrael (Tel Aviv); Korea Electronics Show (KES 2023) – Korea Południowa (Seul); Techno-Frontier 2023 – Japonia (Chiba); International Builders’ Show IBS, USA (Las Vegas).

2) Zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności.

3) Zakup usług świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego.

 

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej podmiotu z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorstwo Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia swoich produktów na wybrane rynki zagraniczne. Działania zaplanowane w ramach projektu umożliwią wejście na nowe rynki, wpłyną pozytywnie na przewagę konkurencyjną firmy oraz w krótkim czasie przełożą się na wolumen osiąganych przychodów.

Wartość projektu 378 565,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 179 375,00 zł
Skip to content