logotyp-unii-europejskiej

Baza wiedzy

Baza wiedzy: Detekcja i określenie pozycji użytkownika za pomocą odblasku metody radiotomografii

Głównym celem badań jest adaptacja odbicia/radaru technologii w systemie wykrywania i nawigacji wykorzystującym techniki obrazowania radiotomograficznego. Kluczowym aspektem pracy jest optymalizacja parametrów radaru do zastosowań wewnętrznych w budynkach o bezpieczeństwo użytkowników i optymalizacja zużycia energii. W pracy omówiono także metodologia wydobywania informacji z ech sygnałowych i w jaki sposób są transportowane i agregowane. Regresja logistyczna i Do rekonstrukcji obrazu wykorzystano sieci neuronowe. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Michała Styły, […]

Skip to content