logotyp-unii-europejskiej

CBRTI z oficjalnym statusem CBR

Ogłaszamy to z nieskrywaną satysfakcją, ponieważ już po raz kolejny nasza firma uzyskała oficjalne potwierdzenie z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, utrzymujące w mocy nasz status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Kontynuujemy tym samym naszą innowacyjną działalność, spełniając wszystkie formalne kryteria wymagane przez ministerialne regulacje.

Rzeszowskie Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologii Informatycznych, jako firma, która uzyskała od ministerstwa status CBR, stanowi tym samym wsparcie techniczne oraz naukowe dla konkretnych branż i specjalizacji jak np. farmacja, medycyna, energetyka, produkcja maszyn czy sektor informatyczno-inżynierski.

Wspólnym mianownikiem firm o statusie CBR jest właśnie działalność badawczo-rozwojowa połączona z pracą nad innowacyjnymi projektami wspierającymi rozwój biznesu.

Skip to content